คำคมเกี่ยวกับเพื่อน

posted on 15 Jun 2008 20:35 by kulzab

 

วันนี้เอาคำคมที่เกี่ยวกับเพื่อนมาฝาก

 

 

เอาแบบซึ้งๆเลยนะ....

 

 

มิตรภาพมีพลังลึกลับที่สามารถพันผูกใจคน ไว้ด้วยกันได้

 

There is a mystic power in the ties which friendship throws around the human heart.

 

เพื่อนคือคนที่เธอกล้าเป็นตัวของตัวเอง เวลาที่อยู่กับเขา

A friend is a person with whom you dare to  be yourself.

 

เพื่อนทำให้โลกอบอุ่นได้ด้วยความสุข

Friends warm the world with happiness.

 

เพื่อนแท้เปรียบเสมือนเถาวัลย์ กับกำแพงที่ยืนหยัดด้วยกันและ ล้มไปพร้อมกัน

True friends,like ivy and the wall,Both stand together,and together fall.

 

เพื่อนคือคนที่เข้ามาขณะที่โลกทั้งโลกได้จากไป

A friend is one who comes in when the whole world has gone out.

 

edit @ 2 Jun 2014 14:55:25 by Kullanut

เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก